fbpx

Subsidie in 2016 beschikbaar gesteld

In 2016 stelt de minister van Economische Zaken meer budget beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidie regeling SDE+.

Dit heeft de minister op 9 oktober bekendgemaakt in de Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015. Bedrijven en (non-)profitinstellingen kunnen gebruikmaken van de subsidie regeling.

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+.

Twee openstellingen
In 2016 zijn er 2 gefaseerde openstellingen voor SDE+. De eerste ronde zal in maart zijn met een budget van €4 miljard. In september volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag.

Door over te gaan van 1 naar 2 tenderrondes hebben projecten meerdere indienmogelijkheden per jaar voor deze subsidie. Dit komt de doorlooptijd van projecten ten goede.

Inschrijven op tienden eurocenten
Ook in 2016 kan worden ingediend in de zogenaamde ‘vrije categorie’. Nieuw is dat het basisbedrag in de vrije categorie ook kleiner mag zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase. Subsidie kan worden aangevraagd door in te schrijven op tienden eurocenten, zodat initiatiefnemers aanvragen nog meer kunnen toespitsen op hun businesscase. Het helpt ook om met een zo scherp mogelijke prijs projecten in te dienen. De minister verwacht hiermee op lange termijn een kostenbesparing voor de overheid te realiseren.

Met deze aanpassingen in de subsidie regeling SDE+ 2016 wordt de noodzakelijke inspanning geleverd om het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 binnen bereik te krijgen.

Bron: www.RVO.nl