fbpx

Veelgestelde vragen


1. Wat is een PV paneel precies?

Ten eerste zijn zonnestroom panelen, zonnepanelen, zonnecellen, pv-panelen en PV-systemen synonie­men van elkaar. Een zonnepaneel bestaat uit een glasplaat en een kunststof plaat met hier tussen in een aantal in serie geschakelde zonnecellen. Een zonnecel is een zeer dun plakje materiaal dat zonlicht omzet in gelijkstroom. Er zijn zonnecellen uit allerlei soorten materiaal. Het meest gebruikte materiaal heet ‘polykristallijn silicium’. Panelen die hiervan zijn gemaakt zijn blauw van kleur.


2. Wat is het verschil tussen Watt en Wattpiek?

Watt is een eenheid van vermogen. Nu hangt bij een zonnepaneel het geleverde vermogen af van de hoeveelheid zon die er op valt. Daarom is door de fabrikanten onderling afgesproken dat ze aan elk paneel een getal toekennen dat aangeeft welk vermogen dat paneel onder ideale (laboratorium) om­standigheden levert. Dit getal is het aantal Wattpiek. Een paneel van 100 Wattpiek (100 Wp) levert dus onder ideale omstandigheden 100 W. Rekent u op uw dak op ongeveer 85% van het wattpiek-getal als uw panelen pal op het zuiden zijn gericht onder een hoek van 35 graden met de horizon.


3. Wordt er ook elektriciteit opgewekt als de zon niet schijnt?

Ja, een zonnepaneel werkt ook bij diffuus licht. Diffuus licht is zonlicht dat de aarde niet direct be­reikt, bijvoorbeeld wanneer het bewolkt is, maar wordt geabsorbeerd en weerspiegeld door de atmos­feer. De elektriciteitsopbrengst is het hoogst bij helder weer.


4. Moeten de modules altijd op het zuiden gericht zijn?

De modules halen maximaal rendement als ze naar het zuiden gericht zijn. Het rendement is ongeveer 15 procent lager als het systeem naar het oosten of westen gericht is in vergelijking met installatie onder ideale omstandigheden.

Hulpmiddel om het rendementsverlies tgv afwijking van oriëntatie en/of hellingshoek te bepalen is de tabel van Hespul.


5. Mijn dak heeft een hellingshoek van 45º in plaats van 35º?

Als de hellingshoek tussen 15º en 50º ligt, wordt het rendement van de modules bij installatie in zuidelijke richting met enkele procenten verminderd.

Hulpmiddel om het rendementsverlies tgv afwijking van oriëntatie en/of hellingshoek te bepalen is de tabel van Hespul.


6. Wat heb ik aan zonnepanelen op mijn huis?

Zonnepanelen kunnen een deel van het stroomverbruik van uw huishouden produceren. Deze hoeft dus niet gekocht te worden van het elektriciteitsbedrijf.

Bijvoorbeeld: 12 panelen van 260 Wp produceren bij elkaar zo’n 2750 kilowattuur per jaar. Dit is in veel gevallen meer dan de helft van het verbruik van een gemiddeld huishouden.


7. Heb ik accu’s nodig?

Er zijn twee soorten systemen: systemen met accu’s waarin de opgewekte stroom wordt opgeslagen (autonome systemen) en systemen waarin de opgewekte stroom wordt omgezet in 230V wisselstroom, gelijk aan de stroom van het lichtnet (netgekoppelde systemen). Zonnepanelen die geplaatst worden op woonhuizen zijn netgekoppeld. Deze hebben geen accu’s nodig.


8. Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om al het stroomverbruik in mijn huis te dekken?

Eén zonnepaneel van 260 Wp produceert ong. 230 kWh per jaar. Als u 3000 kWh per jaar verbruikt, zou u dus 3000/230 = 13 panelen van 260 Wp nodig hebben.


9. Waar moet ik op letten als ik zonnepanelen wil laten installeren?

Hebt u een schuin of plat dak met onbelemmerd uitzicht op het zuiden. De panelen moeten namelijk zo veel en zo lang mogelijk zonlicht ontvangen.


10. Wat voor soort stroom produceert een zonnepaneel?

Gelijkstroom. U hebt een omvormer (inverter) nodig om er in uw huishouden gebruik van te kunnen maken, of een acculader om er accu’s mee te laden (bijvoorbeeld in uw caravan of boot).


11. Verbruikt een zonnepaneel ‘s nachts stroom?

Nee. Als er niet genoeg zonlicht op de panelen valt, houden ze er netjes mee op.


12. Betaalt een zonnepaneel zich ooit terug?

De overheid heeft de subsidieregeling stopgezet. Ondanks deze stopzetting kan het lonend zijn om zonnepanelen aan te schaffen. Rekeninghoudend met een stroomprijsstijging van 7% worden nu al financiële rendementen gehaald van meer dan 12% per jaar, dat is 5x zo veel dan wanneer u uw geld op de bank laat staan. (Vraag ons een berekening te maken)


13. Heeft het zin om op een plat dak panelen te plaatsen?

Zonnepanelen op een plat dak plaatsen gaat heel goed en is niet moeilijk.


14. Moet er gehakt en gebroken worden als ik zonnepanelen laat of ga plaatsen?

Nee. Het enige dat nodig is een opening in het dakbeschot om de stroomkabel door te laten. Bij sommige systemen worden dakpannen vervangen door de zonnepanelen.


15. Kan ik ook panelen op de gevel laten aanbrengen of heb ik dan een vergunning nodig?

Een standaard paneel kan m.b.v. een speciale constructie tegen de gevel worden gemonteerd. U heeft dan een soort zonneafdakje. Voor zover we weten is er geen bouwvergunning voor nodig voor zulke panelen.


16. Krijg ik geld terug van de elektriciteitsmaatschappij als de meter terugdraait?

Uw stroomrekening gaat omlaag omdat u minder stroom van het energiebedrijf afneemt. Bij een systeem van 600 Wp zal de stroomrekening € 120,– /jaar lager zijn.


17. Heb ik een speciale elektriciteitsmeter nodig?

Dat hangt er van af. Zit er in de meterkast een ‘oude’ analoge meter (met een telwerkje en ‘wieltje’), dan heeft u geen probleem. Heeft u een elektronische meter, dan kan het zijn dat deze niet terugdraait. U kunt in dat geval aan uw energieleverancier vragen de meter te vervangen door een digitale meter die ook terug geleverde stroom meet. Uw energiebedrijf rekent voor vervanging eenmalig een bedrag voor het installeren. Enexis vervangt de meter momenteel geheel kosteloos.


18. Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

De zonnepanelen gaan 25 jaar mee; de fabrikant garandeert een vermogensgarantie van 25 jaar (80%). Men rekent op minimaal 30 jaar voor de panelen en 10 jaar voor de omvormers.


19. Werken zonnepanelen als het vriest?

Als er zon op de panelen valt en ze zijn niet besneeuwd of berijpt, dan doen ze keurig hun werk.


20. Kan de bliksem in mijn zonnepanelen slaan?

Bliksem kan overal in slaan. Zonnepanelen zijn overigens geen bliksemafleiders. Kans op indirecte blikseminslag is altijd aanwezig bij PV installaties.

Wij aarden de installaties en maken de kabellussen zo klein mogelijk. Het kleiner maken van de lussen verkleint de kans op directe- en/of indirecte blikseminslag. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande tekening:


21. Zijn de modules bestand tegen het weer?

Ja. Mits correct geïnstalleerd, zijn de modules bestand tegen zware weersomstandigheden.


22. Moet ik zonnepanelen regelmatig schoonmaken?

Ze staan schuin en daarom blijft er maar heel weinig vuil op liggen. Vogelpoep spoelt er af. De modules zijn voorzien van een zelfreinigende coating.

Indien u besluit om de zonnepanelen schoon te maken, doe dit dan niet met agressieve middelen. Deze zullen de zelfreinigende coating van de modules verwijderen.

Kraanwater is ook niet aan te bevelen, omdat het kalk bevat. Dit kalk vormt een aanslag op de panelen, die net zo erg is als het vuil.

Indien u de modules wil schoonmaken gebruik dan onthard water of gedemineraliseerd water.


23. Moet ik mijn zonnepanelen apart laten verzekeren?

Vaste panelen vallen onder de verzekering van uw huis. Losse panelen (in bakken of op frames met ballast op het platte dak) zijn voor sommige verzekeringsmaatschappijen losse voorwerpen die apart moeten worden verzekerd. Wij adviseren om altijd te melden bij uw verzekeringsmaatschappij, dat u zonnepanelen geplaatst heeft.


24. Wat is het verschil tussen mono- en polykristallijn?

Het verschil tussen deze twee zit het hem in het productieproces voor het maken van de cellen.

Het basismateriaal voor mono kristallijne cellen zijn ronde staven. Dit is gemaakt met het zogenoemde Krowalski proces. Daarna worden van dit materiaal plakken gezaagd. Deze plakken zijn de cellen voor de modules. Van de ronde cellen zijn de zijkanten afgezaagd zodat een ‘achthoekige’ cel ontstaat. Dit is grootte van dit afgezaagde deel is een optimum tussen beperking van afval en vergroten van de efficiency van de module.

Bij polykristallijne cellen, wordt het materiaal gegoten in rechthoekige blokken. Van deze gegoten blokken, worden plakken gezaagd. Polykristallijne cellen zijn meestal blauw en hebben vlekken.

25. Kan ik oneindig veel elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet?

Van de door de zonnepanelen geproduceerde energie wordt rechtstreeks, in uw eigen huis verbruikt, als er meer verbruik is dan opbrengst van de zonnepanelen.

Als er meer geproduceerd wordt door de zonnepanelen dan er wordt gebruikt, wordt het gedeelte dat niet rechtstreeks verbruikt wordt, teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Salderingswet

In Nederland is het voor de elektriciteitsmaatschappijen verplicht om de stroom, inclusief belasting en transportkosten te vergoeden tot een maximum van 5000kWh per jaar. Als je meer dan 5000kWh teruglevert aan het elektriciteitsnet. Voor een normaal gezin is deze 5000kWh voldoende.

De opbrengst voor de teruggeleverde energie wordt dan weggestreept tegen de kosten voor de ingekochte energie. Dit wegstrepen heet salderen.


26. Waarom zouden mensen voor Bluehome moeten kiezen?

Volledige ontzorging

Bluehome draagt zorg voor het volledige traject van advisering, engineering, installatie en service van uw zonnepaneleninstallatie. Bluehome doet dit door de eisen en wensen van de klant te vertalen in een installatie die hieraan zo veel als mogelijk voldoet.

Kwaliteitsproducten

Bluehome installeert alleen kwalitatief hoogwaardige producten. De producten zijn van bekende wereldmerken en voldoen aan de hoogste standaards. Zo zijn de modules die wij leveren en installeren ‘bankable’. Dit betekent dat financiële instellingen een onderzoek hebben uitgevoerd naar het product, bedrijf en de complete logistieke keten waarmee aangetoond werd, dat de kwaliteit van het product 20 jaar lang kan worden gegarandeerd.