fbpx

Salderingsregeling 2016

Al tijden is er onzekerheid over de huidige salderingsregeling. Hoe werkt het? Wanneer stopt het of gaat het door? De salderingsregeling zorgt ervoor dat een gebruiker van stroom het jaarverbruik mag salderen met zelf opgewekte energie. Dus daarmee bespaart de gebruiker het volledige bedrag, regulier zo’n 22 a 23 cent per Kwh. De overheid mist hierdoor veel inkomsten, omdat een Kwh (net als brandstof) voor 2/3 deel bestaat uit belasting. Wat zijn de plannen voor de toekomst? En hoe gaan we hier straks in mee?

In het blad Solarmagazine is hierover het volgende artikel gepubliceerd:
De Solarbranche voorspelt dat grote maatschappelijke druk het kabinet zal dwingen al in 2016 duidelijkheid te verschaffen over de salderingsregeling. De Solarbranche vermoedt dat de overgangsregeling ‘ruimhartig zal zijn’.
Zoals bekend wil minister Kamp de salderingsregeling in 2017 evalueren. De Kamerleden spraken zich in de december-editie van Solar Magazine al uit, voor én tegen salderen. In een opiniestuk doet de solarbranche een aantal voorspellingen ten aanzien van zonne-energie voor het kalenderjaar 2016:

1. Grote (aantallen) zonnestroomsystemen breken door via SDE+: de verhoging van de Stimulering Duurzame Energieproductie, de belangrijkste subsidiepot, van 3,5 naar 8 miljard euro per jaar, zal in 2016 veel maatschappelijke en commerciële organisaties over de streep trekken om nu echt op zonnestroom over te stappen.

2. Huisbewoners gaan structureel besparen: mensen gaan met chirurgische precisie in hun energieverbruik snijden en een toenemend aantal start-ups zal hierop inspelen.

3. Er komt duidelijkheid over salderen: in 2017 zal over een overgangsregeling worden beslist. Wij verwachten dat grote maatschappelijke druk het kabinet zal dwingen al in 2016 duidelijkheid te verschaffen. De overgangsregeling zal verder ruimhartig zijn zodat een investering in een zonnesysteem zich binnen 7 jaar blijft terugverdienen. Wij voorspellen ook dat onderdelen van de salderingsregeling, zoals voor scholen, structureel overeind zullen blijven.

4. De thuisbatterij blijft (nog) klein: aangezien kleinverbruikers nog kunnen salderen, en daarmee fors belastingvoordeel genieten, zullen ook in 2016 weinig bezitters van zonnepanelen een batterij aanschaffen.

5. Zonnestroom bij particulieren stevent af op mainstream: ondanks onrust rond de salderingsregeling zullen particulieren ook dit jaar volop voor zonnestroom blijven kiezen.

6. Consumenten eisen meer kwaliteit: de wildwest periode is over. De huidige kopers van zonnepanelen zijn beter geïnformeerd en letten scherper op kwaliteit.

7. Lokale regelgeving en administratieve kosten nemen af: ook gemeenten doen dit jaar een duit in het zakje om zonnestroom verder te stimuleren. Vergunningen zullen steeds makkelijker worden verstrekt.

8. EU-importbarrières zullen prijsdalingen niet afremmen: het achterhoedegevecht van Europese zonnepaneelfabrikanten om goedkopere panelen uit China buiten de deur te houden zullen falen. Het einde van de houdbaarheidsdatum van de Heffingen in zicht.

9. Bouwsector omarmt zonnepanelen: de bouwsector zal dit jaar aantrekken. Het verschil met vorige nieuwbouwgolven zal zijn dat bouw- en installatiebedrijven zonnepanelen al in de ontwerpfase zullen integreren in plaats van het er achteraf nog ‘even bij te doen’. Daardoor zal een veel hoger percentage nieuwbouw standaard zonnepanelen hebben dan voorheen.